nikifory

Polityka prywatności

Polityka prywatności Change4Good not for profit

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy informować Was, w jakim celu zbieramy Wasze dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.

Wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ich ochroną. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I. Podstawowe zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Darczyńców, Klientów, Artystów i Użytkowników przetwarzamy na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Administratorem danych osobowych jest Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, identyfikująca się numerami: NIP 9512480137, REGON 382786220, KRS 0000775644.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Kąkol, która pełni rolę wsparcia dla Spółki jako administratorka danych osobowych oraz działa na rzecz przetwarzania danych zgodnego z przepisami o ich ochronie. k.kakol@change4good.pl

II. Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe zbieramy poprzez formularz zapisu do newslettera, zgłoszenia mailowe wolontariuszy, zgłoszenia artystów niepełnosprawnych, formularze kontaktowe na stronach www.change4good.pl oraz www.nikifory.pl, formularze darowizn i zakupy.
 2. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z przelewów bankowych oraz danych z Ministerstwa Finansów (w przypadku podatników przekazujących nam 1,5% i udostępniających swoje dane osobowe naszej Spółce – Organizacji Pożytku Publicznego).

III. Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Przetwarzamy dane takie jak: imiona, nazwiska, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego; informacja
  o niepełnosprawności, dane artysty, dane opiekuna, dane kontaktowe Warsztatu Terapii Zajęciowej (w odniesieniu do artystów niepełnosprawnych).
 2. W przypadku artystów przetwarzamy również wizerunek, na podstawie zgody udzielonej w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Analizujemy otwieralność oraz efektywność przesyłanej darczyńcom, klientom i innym odbiorcom korespondencji elektronicznej i papierowej, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do ich preferencji.

IV. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przez nas przetwarzane, aby:
 • procedować darowizny finansowe darczyńców, a także odpisy 1,5% podatku;
 • prowadzić sprzedaż w sklepie online;    
 • obsługiwać przekazywane darowizny rzeczowe oraz usługi;
 • dziękować darczyńcom za okazane wsparcie;
 • raportować działania darczyńcom i odbiorcom newslettera;
 • odpowiadać na wiadomości przesłane poprzez formularze kontaktowe na stronie www.nikifory.pl;
 • podejmować współpracę z wolontariuszami;
 • realizować postanowienia porozumień podpisywanych z artystami;
 • móc przechowywać historię darowizn i udzielanej pomocy;
 • kontaktować się z wszystkimi odbiorcami w preferowany przez nich sposób;
 • tworzyć korespondencję dopasowaną do zainteresowań i preferencji odbiorców;
 • zapraszać na organizowane przez nas wydarzenia;
 • wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.
 1. W przypadku darczyńców i klientów, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie im przez nas korespondencji, ich dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny
  do wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej.
 2. Jeżeli przez darczyńcę, artystę, wolontariusza, klienta sklepu bądź inne osoby wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych, ich dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez nich takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez ich sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas ich danych.
 3. Przekazywanie darowizn i zakupy możliwe są dzięki współpracy z operatorem płatności:
  PayU S.A. z siedzibą w ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495
  Dzięki temu darczyńcy i klienci mogą przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu procedowania darowizny za pośrednictwem operatora płatności, nasza Spółka przekazuje dane osobowe do jego serwisu. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych z punktu widzenia procesu płatności elektronicznej.
 1. W przygotowaniu korespondencji elektronicznej pomaga nam firma Freshmail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, identyfikująca się numerami NIP: 6751496393, REGON: 123040091.
  Freshmail zapewnia nam profesjonalne narzędzie do kreacji i wysyłki newsletterów, a także analizy otwieralności wiadomości. Pozwala również na personalizację, jak również na zaplanowanie automatycznych cyklicznych wiadomości.
  W przypadku współpracy z tym usługodawcą następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy, a dane odbiorców wykorzystywane są wyłącznie do naszej korespondencji z odbiorcami oraz analizy tego, czy treści są dla nich interesujące. Dane powierzane Freshmailowi to: imiona, nazwiska, e-mail, numer telefonu.

V. Uprawnienia dotyczące danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych – każdemu przysługuje prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy jego dane osobowe, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celów ich przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO.
 2. Prawo żądania sprostowania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne, na podstawie art. 16 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas nieprzetwarzania jego danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 5. Prawo do przenoszenia i wglądu do danych – każdemu przysługuje prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawo do przekazania ich innemu administratorowi, na podstawie art. 20 RODO.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu – każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych, na postawie art. 21 RODO.
 7. Prawo wycofania zgody – każdemu przysługuje prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy jego dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

VI. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień, przekazania nam zastrzeżeń lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych, skontaktujcie się z nami, korzystając z adresu info@change4good.pl, dzwoniąc na numer 22 299 29 28 lub wysyłając korespondencję na adres: Change4Good, aleja Rzeczypospolitej 2/U2, 02-972 Warszawa.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem: id@change4good.pl
 3. Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.
Scroll to Top