Patronaty honorowe

Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Partnerzy programu

Realizacja programu Nikifory jest możliwa dzięki zaangażowaniu finansowemu
i rzeczowemu firm i instytucji z całego kraju. 

Dotąd jego realizację wspierali: 

Instytucje wspierające

By dołączyć do tego grona skontaktuj się z nami:

brygida@nikifory.pl

Oferta sponsorska

Wsparcie realizacji jednego z najbardziej wartościowych
programów społecznych w Polsce można przeprowadzić poprzez:

Wykupienie pakietu sponsorskiego

Przekazanie darowizny na jego realizację

Wsparcie rzeczowe

Inne, w zależności od możliwości

Liczy się każda pomoc

W przypadku zainteresowania współpracą, na życzenie Partnera,
przekazujemy szczegółowy budżet i harmonogram Programu.

Korzyści dla sponsorów

Zwiększenie prestiżu

poprzez zaangażowanie w szanowanej inicjatywie społecznej

Dotarcie do grupy docelowej

dotarcie z marką do wartościowej grupy docelowej: instytucji kultury, instytucji wspierającej osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, szkół wyższych i mediów

Budowanie świadomości marki

szeroki zasięg informacji o marce (media, media społecznościowe, bezpośrednie dotarcie do instytucji i uczestników programu)

Umocnienie pozycji

umocnienie pozycji Partnera na rynku jako lidera we wsparciu wyjątkowych programów o dużym walorze społecznym