nikifory

Partnerzy poprzednich edycji

Patronaty honorowe

Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Partnerzy programu

Realizacja programu Nikifory jest możliwa dzięki zaangażowaniu finansowemu
i rzeczowemu firm i instytucji z całego kraju. 

Dotąd jego realizację wspierali: 

Instytucje wspierające

Scroll to Top